Zobacz więcej
 
  • Intro paralax:

Interaktywne centra rozrywki
Immersyjne muzea / Parki doświadczeń 
Mobilne wystawy / Wirtualne zwiedzanie
Pionierskie projekty / Autorskie eksponaty
Projekty / Animacje / Grafika 3D / Motion Design
Scenograficzna pracownia / Multimedialne Innowacje
Elektronika / Mechatronika / System Zarządzania

  • PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI

  • „KNOW HOW”

  • KONTENT & KREACJA

  • MULTIMEDIALNE TECHNOLOGIE

  • IMERSYJNE INNOWACJE

  • PRACOWNIA SCENOGRAFICZNA

  • SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYSTAWĄ

  • WIRTUALNE ŚCIEŻKI ZWIEDZANIA

Więcej