Termowizja

Zadania

 • wykrywanie możliwego łańcucha zakażeń
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa użytkowników obiektów
 • regulowanie natężenia ruchu poprzez dedykowane oprogramowanie
 • wdrożenie stałych standardów bezpieczeństwa w obiektach publicznych

Składowe

 • kamery/bramki termowizyjne
 • system IT dla jednego lub wielu obiektów jednocześnie
 • dedykowane aplikacje z funkcją kolejkowania i regulacji natężenia ruchu
 • pomoc w opracowaniu ścieżki krytycznej w przypadku wykrycia potencjalnego zagrożenia
 • pakiet testów medycznych w obiekcie
 • administrowanie/serwis systemu w modelu abonamentowym

Aktualne potrzeby w oparciu o kompleksową analizę rynku

DOKŁADNY POMIAR

 • Dokładność pomiaru: ±0,5°C (z użyciem blackbody: ±0.3°C)
 • Zastosowanie do małych przestrzeni, takich jak wejścia i wyjścia
 • Możliwość zastosowania na większych obszarach, takich jak lotniska   i dworce kolejowe

WYDAJNOŚĆ

 • Bezkontaktowe wykrywanie temperatury, szybki przegląd
 • Szeroki zasięg i wykrywanie wielu osób jednocześnie
 • Łatwy w użyciu i wdrażaniu
 • Alarm gorączki w czasie rzeczywistym

ZARZĄDZANIE

 • Automatyczny mechanizm wczesnego ostrzegania, redukujący koszty pracy i ryzyko zakażenia
 • Dane historyczne wraz z funkcją analizy oraz opcją sporządzania wykresów

Kompleksowy System Bezpieczeństwa

 • Profesjonalna kamera termowizyjna stała lub obrotowa z możliwością powiadamiania operatora o podwyższonej temperaturze sygnałem dźwiękowym
 • Łatwa instalacja i prosta konfiguracja systemu
 • Możliwość wykrywania twarzy, jednoczesny pomiar temperatury u wielu osób bez fałszywych alarmów
 • Dokładność pomiaru: ±0,5°C (z użyciem blackbody: ±0.3°C)
 • Zachowanie odległości między operatorem, a osobą badaną redukujące ryzyko zarażenia
 • Wysoka wydajność systemu pozwalająca na bieżącą oraz sprawną kontrolę temperatury przechodzących osób
 • Intuicyjna obsługa systemu -szybkie przeszkolenie personelu
 • Wysoka rozdzielczość obrazu -szybka identyfikacja osób o podwyższonej temperaturze
 • Możliwość zapisania zdjęć osób do celów ewidencyjnych w centralnej bazie danych, wraz np. z danymi biometrycznymi

Możliwe warianty systemu:

 • BOX – gotowe rozwiązanie
 • STANDARD – skalowalny system, obrazy z wielu kamer na żywo, integracja z bramką e-mail/sms
 • PRO – profesjonalny i zaawansowany system, centralne zarządzanie w systemie chmurowym, architektura klient-serwer dla wielu obiektów

CENNIK: ustalany indywidualnie

Please wait...